Chodź śmiało! Zbadaj swoje stopy.

Ogólnopolska akcja badania i diagnostyki stóp

 

Projekt polega na bezpłatnych badaniach stanu zdrowotnego stóp dzieci i osób dorosłych oraz doradztwie w zakresie doboru odpowiednich wkładek profilaktyczno-ortopedycznych.
Badania prowadzimy w sklepach medycznych i rehabilitacyjno-ortopedycznych na terenie całej Polski.

Badania obejmują:

 

Do badań używamy plantokonturografu oraz skanera 2 D firmy Rothballer.
Wyniki badań są bezpośrednio przekazywane osobie badanej lub rodzicom dziecka.
Osoby, które biorą udział w badaniach otrzymują również materiały informacyjne dotyczące ćwiczeń poprawiających sprawność stóp,  zasad doboru obuwia dla dzieci i osób dorosłych oraz sposobu pielęgnacji stóp.

Zasady przeprowadzania badań zostały opracowane przez antropologów – pracowników naukowych Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, przy ścisłej współpracy z ortopedami.

Badania przeprowadza Bożena Rajchel-Chyla – antropolog z Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie. W swojej codziennej pracy prowadzi szkolenia i wykonuje:

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnych badaniach stóp: