Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj
informacje o naszych nowościach.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kaps Sp z o.o. z siedzibą 32-765 Rzezawa, ul. Przemysłowa 40, w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Kaps Sp z o.o. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kaps Sp.z o.o. drogą elektroniczną korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych oraz partnerów Kaps Sp z o.o.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się Kaps Sp z o.o. w celach marketingowych i handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Newsletter

Projekt

Tytuł projektu:
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowej linii wkładek profilaktyczno-ortopedycznych dla osób starszych.

Cele projektu:
Opracowanie projektów wzorniczych oraz wdrożenie do oferty firmy Kaps Sp. z o.o. nowej linii wkładek profilaktyczno-ortopedycznych wykonywanych metodą nalewania poliuretanu, co przyczyni się do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności spółki na rynku podologicznym i techniki ortopedycznej. Produkty te będą odpowiadały specyficznym potrzebom osób z ograniczeniami funkcjonalnymi tj. osób starszych, u których występują różne deformacje i inne schorzenia stóp.

Planowane efekty:
W trakcie realizacji profesjonalnego procesu projektowego powstaną cztery różne modele wkładek profilaktyczno-ortopedycznych:

  • wkładki dla osób starszych chorych na cukrzycę lub reumatoidalne zapalenie stawów,
  • wkładki dla osób starszych z utrwalonymi deformacjami stóp,
  • wkładki uniwersalne dla osób starszych ze stopami płasko-koślawymi, zespołem przeciążenia przodostopia zwanego popularnie płaskostopiem poprzecznym (metatarsalgia, modzele i odciski), paluchem koślawym i ostrogą piętową,
  • półfabrykat wkładki – do wykonywania wkładek na miarę (dla gabinetów podologicznych, fizjoterapeutycznych i techniki ortopedycznej).

Profesjonalny proces projektowy zostanie uzupełniony o usługi doradcze w zakresie wdrożenia dot. zgłoszenia wzoru przemysłowego i oceny zgodności produktów z przepisami UE regulujących sprawę wyrobów medycznych. Ponadto przeprowadzona zostanie inwestycja polegająca na zakupie nalewarki PU i form - środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji wkładek.
Dzięki powyższym działaniom nastąpi wdrożenie nowej linii produktów do oferty spółki, co pozwoli na uzyskanie cennej przewagi konkurencyjnej, zwiększy jej przychody i potencjał rozwojowy. Kaps sp. z o.o. pozyska nowych klientów oraz umocni pozycję na rynku.

Wartość projektu: 946 797 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 469 675 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. – 31.12.2023r.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


 

Projekt

Dotacja na Kapitał Obrotowy Umowa POIR.03.04.00-12-0395/20-00

Działanie 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Efektem jest wykorzystanie dotacji na bieżące cele działalności, działalność prowadzona jest nadal.

Wartość projektu wynosi 318.173,55 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 318.173,55 PLN